Zelena Oaza

Srbija, Šumadijski okrug, Kragujevac

Opis

Projekat “Zelena Oaza” se sastoji iz 4 lamele spratnosti 2Po+P+0+5+Ps koje broje 348 stanova, 14 lokala i 45 poslovnih prostora

Sva četiri objekta imaju istu arhitekturu po oblikovanju i obradi, sa po 93, odnosno 81 stanom. Poslovni prostori planirani su na nivou -1 i u nivou prizemlja, dok je u lamelama A i B na 5 spratova raspoređeno po 16 stanova, a na šestom, povučenom spratu planirano je 13 stanova. U lamelama B i C po 14 stanova raspoređeno je na pet spratova, dok je u na šestom planirano 11 stanova.

Pravcem sever – jug sredinom kompleksa prožeta je interna saobraćajnica duž koje je obostrano formirano parkiranje. Predviđeno je da centralni deo kompleksa ima funkciju zajedničkog dvorišta.

Planirana ukupna bruto površina objekata iznosi 47.657,64 m2, dok ukupna planirana neto površina objekata iznosi 34.332,51 m2.

Projektom je takođe planirano ozelenjavanje krova iznad podrumske etaže u zoni unutrašnjeg prostora između objekata A, B, C i D. Planirane su 4 kompaktne zelene površine, međusobno podeljene unutrašnjom kolskom saobraćajnicom i poprečnom pešačkom stazom.

Planirana je fazna izgradnja objekta i to u 2 faze. Prvu fazu čini izgradnja lamele A, B i podzemne garaže, dok je fazi 2 predviđena izgradnja lamela C i D.

: